Zbrojní průkaz
Pro přípravný kurz na absolvování Zkoušky odborné způsobilosti si bližší info vyžádejte na tel. 770 666 834 nebo na info@strelnicesebuzin.cz

 
 
PŘÍPRAVNÉ KURZY pro získání Zbrojního průkazu se konají v areálu Střelnice Sebuzín v předem stanovených termínech vždy od 9:00 do 14-15:00 hod.
Přihlásit se můžete na tel. 602 137 383.
Cena kurzu je 1500,-
Obsah kurzu:
-příprava na praktickou část zkoušky
-seznámení se střelivem (druhy, ráže, provedení, atd)
-základní konstrukce zbraní, názvosloví
-bezpečná manipulace se střelnou zbraní
-rozborky/zborky zbraní používaných u zkoušek
-odtraňování závad vzniklých při střelbě
-praktický výcvik ve střelbě ze zbraní dle skupin žadatele
Výcvik probíhá s krátkými kulovými zbraněmi GLOCK 17, případně ČZ 75, dlouhou kulovou zbraní ČZ ZKM 451 a s brokovou kozlicí, případně brokovou dvojkou.
Cena zahrnuje výklad lektora, učební pomůcky, pronájem střelnice, ochranné pomůcky, terče a střelivo. Případné další kondiční střelby pro absolventy kurzu jsou samozřejmě možné po domluvě s instruktorem.

Skupiny zbrojních průkazů

Skupina A: Pro sběratelské účely
– od 21 let,
– držitel je oprávněn nabývat do vlastnictví a držet pro sběratelské účely zbraň kategorie A na kterou mu byla udělena výjimka, zbraň kategorie B, na kterou mu bylo uděleno povolení nebo zbraň kategorie C,
– nabývat do vlastnictví a držet pro sběratelské účely střelivo do zbraní kategorie B nebo C. Nejvíce však 3 kusy téhož druhu, ráže značky a výrobního provedení anebo jedno nejmenší spotřebitelské balení.

Skupina B: Pro sportovní účely
– od 18 let (lze vydat osobě starší 15 let v případě, že je členem sportovní organizace zabývající se střelbou),
– držitel je oprávněn podle účelu užívání nabývat do vlastnictví a držet, popřípadě nosit sportovní nebo loveckou zbraň kategorie B, na kterou mu bylo uděleno povolení nebo sportovní nebo loveckou zbraň kategorie C. Tuto zbraň může nosit pouze na střelnici,- přebíjet pro svou potřebu,
– nabývat do vlastnictví střelivo do zbraní kategorie B nebo C.

Skupina C: Pro lovecké účely
– od 18 let (lze vydat osobě starší 16 let v případě, že je žákem SŠ nebo SOU, kde je v osnovách zahrnuta výuka myslivosti),
– držitel je oprávněn podle účelu užívání nabývat do vlastnictví a držet, popřípadě nosit sportovní nebo loveckou zbraň kategorie B na kterou mu bylo uděleno povolení nebo sportovní nebo loveckou zbraň kategorie C. Tuto zbraň může nosit pouze na střelnici nebo v místech, kde je k tomu oprávněn podle zvláštního právního předpisu – §48 zákon č.141/1961 Sb. o myslivosti,
– přebíjet pro svou potřebu,
– nabývat do vlastnictví střelivo do zbraní kategorie B nebo C.

Skupina D: Pro výkon zaměstnání nebo povolání
-od 21 let,- držitel je oprávněn při výkonu zaměstnání nosit nebo držet zbraň kategorie A, B nebo C, na kterou má zaměstnavatel vydán průkaz zbraně,
– nosit nejvýše 2 zbraně, krátkou nesmí nosit viditelně.

Skupina E: Pro ochranu života, zdraví nebo majetku
– od 21 let,- držitel je oprávněn nabývat do vlastnictví a držet, popřípadě nosit zbraň kategorie A na kterou mu byla udělena výjimka, zbraň kategorie B, na kterou mu bylo uděleno povolení nebo zbraň kategorie C,
– nabývat do vlastnictví střelivo do zbraně, kterou je oprávněn držet
– nosit nejvýše 2 zbraně, které nesmí nosit viditelně.

Formuláře potřebné k získání zbrojního průkazu

– Přihláška ke zkoušce z odborné způsobilosti
– Doklad o zdravotní způsobilosti
Formuláře si vyzvednete na příslušném Okresním ředitelství policie dle místa Vašeho trvalého bydliště. Otevřeno mají výhradně v úředních dnech, tj. v pondělí a ve středu od 8,00 do 17,00

Po úspěšném splnění zkoušky dostanete í formulář vyplněný a podepsaný komisařem:

– Doklad o osvědčení odborné způsobilosti žadatele o vydání zbrojního průkazu

Též obdržíte:


– Žádost o vydání zbrojního průkazu

– Žádost o nákupní povolení /není nutná ale dává se proto, aby jste si ušetřili čas a peníze, pokud si budete časem žádat o zbraň kategorie B, tak by Vám musela policie vystavit nový zbrojní průkaz ,kde je pak uvedeno, že můžete nabývat zbraně kategorie B/

Pro vydání je také nezbytné:

– 2 fotografie 35x45mm (pasový formát) odpovídající Vaší současné podobě

Obsah a průběh zkoušky
Zkouška se vykonává na střelnici před zkušebním komisařem, kdy střelnici i komisaře Vám určí a předem oznámí Policie ČR.
Zkouška se skládá ze dvou částí – teoretické (písemný test) a praktické.
Jako první na řadě je test, po jehož ÚSPĚŠNÉM splnění následuje praktická část (tzn. pokud zkazíte test, praktickou část nevykonáváte a znovu se ke zkoušce můžete přihlásit až po uplynutí 3 měsíců!).
Jestliže zkazíte praktickou část, můžete ji opakovat do 2 měsíců.

Teorie:
– test obsahuje 30 otázek na jejichž zodpovězení máte 40 minut .
– 22 otázek z právních předpisů je hodnoceno 3 body,
-5 otázek z nauky o zbraních a střelivu hodnoceno 2 body
– 3 otázky ze zdravotního minima hodnoceno 1 bodem.
– celkový počet otázek je 487, nicméně 44 otázek se Vás netýká! Pokud budete mít standardní číslování, jedná se o otázky číslo 171-181, 328-340 a 468-487.
– pro každou skupinu nebo kombinaci skupin je zvláštní výběr otázek, ale MVČR tento výběr neuvádí. V praxi to znamená, že pokud děláte test pro skupinu E, nebudou se Vás ptát na to co je troják, dvoják ap. na to se zeptají žadatele o skupinu C.
– některé otázky jsou triviální a některé již méně.
– je opravdu potřeba se učit.

Potřebné počty bodů: Maximum je 79 bodů.
– pro skupinu A minimálně 67 bodů
– pro skupinu B a C minimálně 71 bodů
– pro skupinu D a E minimálně 74 bodů

Praxe:
V této části budete muset před zkušebním komisařem předvést určité znalosti zacházení se zbraní, nebo zbraněmi (dle vybraných skupin/y Vašeho ZP).

A to:
– zjištění zda je zbraň v nabitém stavu, případně její vybití,
– rozborka zbraně v rozsahu pro její vyčištění,
– postup při nabíjení , přípravě ke střelbě a střelbě
– postup při přerušení střelby
– postup při závadě.
Toto všechno se provádí se školními náboji.
– a nakonec ostrá střelba na terč.

Potřebné výsledky střelby a zbraně při ní použité:
pro skupinu A:
– 2 zásahy z 5 možných výstřelů z dlouhé kulové zbraně (malorážky) na vzdálenost 25 m v čase 5 min
– 2 zásahy z 5 možných výstřelů z krátké kulové zbraně (pistole) na vzdálenost 10 m v čase 5 min
– 2 zásahy ze 4 možných výstřelů z brokové zbraně (brokovnice) na vzdálenost 25 m v čase 3 min
pro skupinu B:
– 4 zásahy z 5 možných výstřelů z dlouhé kulové zbraně (malorážky) na vzdálenost 25 m v čase 5 min
– 4 zásahy z 5 možných výstřelů z krátké kulové zbraně (pistole) na vzdálenost 10 m v čase 5 min
– 3 zásahy ze 4 možných výstřelů z brokové zbraně (brokovnice) na vzdálenost 25 m v čase 3 min
pro skupinu C:
– 4 zásahy z 5 možných výstřelů z dlouhé kulové zbraně (malorážky) na vzdálenost 25 m v čase 5 min
– 3 zásahy ze 4 možných výstřelů z brokové zbraně (brokovnice) na vzdálenost 25 m v čase 3 min
pro skupinu D:
– 4 zásahy z 5 možných výstřelů z krátké kulové zbraně (pistole) na vzdálenost 15 m v čase 2 min
pro skupinu E:
– 4 zásahy z 5 možných výstřelů z krátké kulové zbraně (pistole) na vzdálenost 10 m v čase 3 min

Po úspěšném splnění zkoušky Vám komisař vydá: Doklad o osvědčení odborné způsobilosti žadatele o vydání ZP

Kompletní postup pro získání ZP

Pokud jste se rozhodli, že opravdu chcete zbrojní průkaz, vybrali jste si skupinu a máte všechny potřebné formuláře, pokračujte následovně:
– vyplňte čitelným hůlkovým písmem formulář: Přihláška ke zkoušce z odborné způsobilosti, odl lékaře si nechte potvrdit tiskopis o zdravotní způsobilostii (ne starší než 3 měsíce)a odneste je v úředních hodinách na příslušné Okresní Ředitelství Policie ČR dle místa Vašeho trvalého bydliště,
– do 30 dnů od podání přihlášky by se měla zkouška konat a oznámení o jejím konání máte obdržet nejpozději 10 dnů před jejím konáním,
– po úspěšném vykonání zkoušky Vám komisař vydá Doklad o osvědčení odborné způsobilosti žadatele o vydání ZP,
– zajděte si k Vašemu praktickému lékaři, u kterého jste registrováni. Pokud jste zdravotně způsobilí
k držení a nošení zbraně, potvrdí Vám lékař Protokol o zdravotní způsobilosti,
– vyplňte formulář Žádost o vydání zbrojního průkazu a spolu s Dokladem o osvědčení odborné způsobilosti žadatele o vydání zbrojního průkazu (ne starší než 1 rok) a dvěmi fotografiemi 35x45mm vše odneste na Policii ČR, kde Vám asi po měsíci vydají zbrojní průkaz.

Ceny:

– odměna zkušebnímu komisaři ze zákona 600,- Kč – tato částka se platí před započetím zkoušky,
– platba za zkoušku 1.200,- Kč – čas strávený na střelnici, půjčovné za zbraně, chrániče sluchu,
střelecké brýle, střelivo, terče apod.,
– platba praktickému lékaři za potvrzení cca 400 Kč. Tato částka se může lišit – pokud Vás doktor pošle na psychologické vyšetření, může se cena pohybovat i přes 1.000,- Kč,
– správní poplatek při vydání zbrojního průkazu na Policii ČR – za každou skupinu 700,- Kč.